Detta gör LiftIT överlägset!

Hur ofta kan du ta ut en efterkalkyl på ett pågående projekt?


I LiftIT kan du hur ofta du vill ta ut en automatisk efterkalkyl på ett pågående projekt för att se hur det går! Automatisk efterkalkyl under hela projektet inte bara när det är klart! Detta underlättar otroligt mycket för att kunna hålla koll på att projekten inte går fel och kunna vidtaga åtgärder redan under projektets gång. I LiftIT kopplas både arbetsorder och leverantörsfakturor till kalkylen på projektet. När en person har rapporterat tid på projektet och när ekonomi har registrerat en leverantörsfaktura mot projektet så syns detta automatiskt i kalkylen.

Detta gör att du varje dag kan arbeta proaktivt i projektet och analysera om det finns något som inte följer planen, inte bara när du väl får tid att sitta och göra efterkalkylen eller att man behöver fråga någon på ekonomikontoret! Självklart har vi ÄTA/Tilläggshantering, och projekten kan löpa över flera verksamhetsår.


Automatisk Servicehantering


Vid automatisk hantering kommer arbetsorderna ut till teknikerna helt automatiskt efter ett valbart antal dagar innan de är dags att utföra. Vid service använder man självklart checklistor som sedan är analyserbara. Detta för att kunna ge sina kunder en bra service, ett bra konkurrensmedel och ett övertag gentemot övriga konkurrenter. Givetvis har vi komplett servicehantering med allt från den helt automatiserade till den helt manuella efter önskemål. Man kan även köra servicen på distriktsnivå där man har en ansvarig för ett varje distrikt och de tar ut sina service orders via mobilen med ruttlistor.


Rapporter


Ett stort antal rapporter för att kunna analysera arbetsorders, installationer, kunder, checklistor mm. Allt för att kunna ha kontroll på allt från minut för minut. Man kan analysera vilken typ av jobb som är lönsamma eller inte, vilka kunder som är lönsamma mm. I LiftIT är det mycket enkelt att se hur all verksamhet går och vad man tjänar pengarna på!Dessutom kan du skräddarsy din mobilapplikation...


 
LiftIT i mobilen kan se ut på många sätt. Du avgör själv. Du väljer hur menyerna ska se ut. Du kanske vill att huvudmenyn ska se ut till exempel så här. Med arbetsorders i fack efter status. Du skräddarsyr med enkla handgrepp. Du bestämmer vad som ska ligga där. Du kanske vill att listan med dina jobb ska se ut så här. Se bild bild 1. Ett annat exempel kan vara som bilden bild 2 (de är inringade för att se bättre på denna bild).

Vy över Arbetsorder

Screen Shot 2017-05-19 at 19.28.39

Kartvy

Screen Shot 2017-05-19 at 19.28.39 copy
 


Allt ingår i LiftIT

 

Vi har inte en massa olika moduler utan allt ingår!

Vi tror inte på begränsningar i produkten eller komplexa prismodeller. Vi har ett pris – och allt är inkluderat.

Arbetsorderhantering

Statushantering både på webben och i mobil-appen övervakningsbart via arbetsledningsmonitor. All arbetsorderhantering kan ske ute på fältet där man givetvis kan komplettera med bilder från mobilen. Man kan även sköta servicehanteringen automatiskt och med checklistor. Effektiviteten i systemet gör att man hinner med fler arbetsorder vilket gör att lönsamheten ökar. Givetvis ser man täckningsbidraget på varje arbetsorder i och med att man lägger till artiklar och/eller matar in leverantörsfakturorna mot varje arbetsorder.

Servicehantering

Komplett servicehantering med allt från helt automatiserad till helt manuellt efter vad man önskar. Vid automatisk hantering kommer arbetsorderna ut till teknikerna helt automatiskt ett valbart antal dagar innan det är dags att utföra. Vid service använder man självklart checklistor som sedan är analyserbara. Detta för att kunna ge ens kunder en bra service, ett bra konkurrensmedel och övertag gentemot övriga konkurrenter.

 

Anbud och projekthantering

Allt från att skicka anbud bevaka anbud till att köra projekt med uppföljning minut för minut. Givetvis med komplett avropsfakturering. Automatisk efterkalkyl under hela projektet inte bara när det är klart. Detta underlättar otroligt mycket för att kunna hålla koll på att projekten inte går fel och kunna vidtaga åtgärder redan under projektet.

 

Fakturering

Så fort en arbetsorder är avslutad ute på fältet kan man fakturera den, snabbheten ökar likviditeten och gör att kunden kommer ihåg arbetet och detta ökar betalningsviljan.

 

Prislistor

Man kan skapa flera olika prislistor som man kopplar till olika kunder så att det alltid är lätt att uppfylla de avtal man skrivit med kunden. Prislistorna tar även hand om olika priser vid olika tider ex övertider mm.

Tidsredovisning

Alla tider registreras på ett ställe. På arbetsordern registrerar man den tid man har jobbat med denna, även övertider mm. Detta resulterar sedan i tid att fakturera och arbetstiden för den anställda inkl. övertider mm, som tas ut i en egen rapport.

Reskontror

Komplett kundreskontra åtkombart från varje kund i registret, men också centralt via olika rapporter. Leverantörsreskontra där man kan koppla konteringarna mot specifik arbetsorder och/eller projekt. Leverantörsfakturor kan man skanna in och lägga ut på attest till flera personer och då kan varje person gå in i LiftIT och där se den inskannade originalfakturan och dess kontering därefter attestera dessa. Detta för att man skall få in kostnaderna på både projekt och enskild arbetsorder. Man ser då på varje arbetsorder täckningsbidraget. På projekten ser man dag för dag hur efterkalkylen går när man får in både arbetstiden och materialkostnaderna på ett ställe.

Installationsregister

Alla uppgifter inkl. avtalsinformation och kopplingar till projekt. Det är här alla uppgifter om installationen finns, även tekniska informationer och bifogade dokument bilder mm.

Organisationer (kunder)

Alla uppgifter och med total statistik på en skärmbild. Här syns även kopplingar till de olika installationerna som kunden har samt ekonomisk information.

Artiklar

I LiftIT finns givetvis artikelregister med möjligheter att lägga olika artikelgrupper, leverantör. Artiklar kan man ha eget artikelnummer på samt prisinformation både netto, brutto och att kunna välja ett fast TB på. Man har också möjlighet att ta ut prislistor och till varje artikel lägga bilder. Artiklarna är givetvis också tillgängliga i mobil-appen.

Rapporter

Ett stort antal rapporter för att kunna analysera arbetsorders, installationer, kunder, checklistor mm. Allt för att kunna ha kontroll på allt från minut för minut. Man kan analysera vilken typ av jobb som är lönsamma eller inte, vilka kunder som är lönsamma mm.

Externa kopplingar

Vi exporterar till de flesta bokföringssystem på marknaden via filer. Vi tar givetvis också in filer från banker med olika betalningar. All registrering sker databaserna både från webben och från mobilen, så det finns bara en uppgift för varje händelse.

Support

Support genom inlämnade av arbetsorder från LiftIT till ADB-Krafter AB där man lämnar in frågor, önskemål mm. Vi använder själva LiftIT för att ta emot anmälningar, detta ger oss möjlighet att hålla en hög servicegrad mot våra kunder men det finns givetvis möjlighet att kontakta oss via mail och telefon.

Backup

I och med att systemet är placerat i en gigantisk serverpark så ingår givetvis all backup av systemet, så man behöver inte tänka på denna uppgift längre. Allt som är sparat i LiftIT finns alltid kvar och dessutom åtkombart överallt.

Elektronisk personalliggare

I LiftIT finns även en valbar modul för elektronisk personalliggare (krav från skatteverket 2016-01-01). Detta är ett valbart tillägg för de som vill ha allt på ett ställe.

Nya direktiv i lagen 2014/33/EU EN81-20/50 trädde i kraft 20 april 2016 om utökad spårbarhet. Minsta spårbarhet för säkerhetskomponenter.

Givetvis har LiftIT en funktion för detta!
Den som tillverkar, säljer eller installerar säkerhetskomponenter för hissar måste upprätta ett register över var komponenterna är inköpta och vem de har sålts till. Uppgifterna ska sparas i minst tio år. I denna funktion kan man ange ett partnummer (alltså inte bara art.nr. internt och externt) på en artikel och då skall man också ange serienummer för att man skall få spårbarhet på vilken installation och vilken arbetsorder som man installerade denna på.

Detta är ett valbart tillägg för de som vill ha allt på ett ställe.

Vi presenterar gärna via en demo, där ni också kan ställa frågor.

Kontroll över jobben, var och när som helst!

 

LiftIT styr, övervakar och driver jobbet framåt...

LiftIT är en applikation som är framtagen för organisationer som fokuserar kring begreppet, Arbetsorder och där personalen ofta är på rörlig fot. Systemet bygger på att man har ett åtagande relaterat till ett objekt, som kan vara t.ex. en hiss, lastbil, port, kopiator m.m. och som man hanterar via en eller flera arbetsorders. En mycket viktig komponent i LiftIT är arbetsledningsskärmen, Monitorn, där man kan följa arbetet och även ingripa aktivt.