Allt ingår med LiftIT


Vi har inte en massa olika moduler, utan allt ingår!

Vi tror inte på begränsningar i produkten eller komplexa prismodeller. 
Vi har ett pris – och allt är inkluderat.

Styr, övervakar och driver jobbet framåt

LiftIT är en applikation som är framtagen för organisationer som fokuserar kring begreppet, Arbetsorder och där personalen ofta är på rörlig fot. Systemet bygger på att man har ett åtagande relaterat till ett objekt, som kan vara t.ex. en hiss, lastbil, port, kopiator m.m. och som man hanterar via en eller flera arbetsorders.

En mycket viktig komponent i LiftIT är arbetsledningsskärmen, Monitorn, där man kan följa arbetet och även ingripa aktivt.

LiftIT är även tillgängligt från fältet

LiftIT är en webb-applikation med en ren Mobillapplikation till Android, vilket blir den förlängda armen in i systemet, alltså en terminal med direktåtkomst och inget separat system. Eftersom det är en ren mobilapplikation så är det bara datat som kommuniceras mellan telefon och serverns databas, så finns det endast en uppfattning om vilket data som gäller. Således blir den både snabbare och mer kostnadseffektiv i jämförelse med andra lösningar på marknaden. LiftIT hanterar allt från Arbetsorder, Anbud/Projekt, Artiklar samt Fakturering. LiftIT har även ett stort antal rapporter för Uppföljning mm.Servicehantering

Komplett servicehantering med allt från helt automatiserad till helt manuellt efter vad man önskar. Vid automatisk hantering kommer arbetsorderna ut till teknikerna helt automatiskt ett valbart antal dagar innan det är dags att utföra. Vid service använder man självklart checklistor som sedan är analyserbara. Detta för att kunna ge ens kunder en bra service, ett bra konkurrensmedel och övertag gentemot övriga konkurrenter.

Anbud och projekthantering

Allt från att skicka anbud bevaka anbud till att köra projekt med uppföljning minut för minut. Givetvis med komplett avropsfakturering. Automatisk efterkalkyl under hela projektet inte bara när det är klart.

Detta underlättar otroligt mycket för att kunna hålla koll på att projekten inte går fel och kunna vidtaga åtgärder redan under projektet.


Arbetsorderhantering

Statushantering både på webben och i mobil-appen övervakningsbart via arbetsledningsmonitor. All arbetsorderhantering kan ske ute på fältet där man givetvis kan komplettera med bilder från mobilen. Man kan även sköta servicehanteringen automatiskt och med checklistor.

Effektiviteten i systemet gör att man hinner med fler arbetsorder vilket gör att lönsamheten ökar. Givetvis ser man täckningsbidraget på varje arbetsorder i och med att man lägger till artiklar och/eller matar in leverantörsfakturorna mot varje arbetsorder.

Kundreskontra

Komplett kundreskontra åtkombart från varje kund i registret, men också centralt via olika rapporter.
Leverantörsreskontra där man kan koppla konteringarna mot specifik arbetsorder och/eller projekt. Leverantörsfakturor kan man skanna in och lägga ut på attest till flera personer och då kan varje person gå in i LiftIT och där se den inskannade originalfakturan och dess kontering därefter attestera dessa. Detta för att man skall få in kostnaderna på både projekt och enskild arbetsorder. Man ser då på varje arbetsorder täckningsbidraget. På projekten ser man dag för dag hur efterkalkylen går när man får in både arbetstiden och materialkostnaderna på ett ställe.


LiftIT hjälper dig att hålla kontroll, så att du kan fokusera på din verksamhet.

Fokusera på lönsamheten och vad du kan få ut med LiftIT. Våra kunder upplever en smidigare arbetsmetod, vilket innebär att fokuset ligger på företaget och inget annat.
 
 

Hos oss har du allt på ett ställe

Du är alltid välkommen att till vårt kontor för support och frågor. Ring oss på 08-445 26 70 för mer information.
 
 

Artiklar

I LiftIT finns givetvis artikelregister med möjligheter att lägga olika artikelgrupper, leverantör. Artiklar kan man ha eget artikelnummer på samt prisinformation både netto, brutto och att kunna välja ett fast TB på. Man har också möjlighet att ta ut prislistor och till varje artikel lägga bilder. Artiklarna är givetvis också tillgängliga i mobil-appen.

Rapporter

Ett stort antal rapporter för att kunna analysera arbetsorders, installationer, kunder, checklistor mm. Allt för att kunna ha kontroll på allt från minut för minut. Man kan analysera vilken typ av jobb som är lönsamma eller inte, vilka kunder som är lönsamma mm.


Support

Support genom inlämnade av arbetsorder från LiftIT till ADB-Krafter AB där man lämnar in frågor, önskemål mm. Vi använder själva LiftIT för att ta emot anmälningar, detta ger oss möjlighet att hålla en hög servicegrad mot våra kunder men det finns givetvis möjlighet att kontakta oss via mail och telefon.

Externa kopplingar

Vi exporterar till de flesta bokföringssystem på marknaden via filer. Vi tar givetvis också in filer från banker med olika betalningar.All registrering sker databaserna både från webben och från mobilen, så det finns bara en uppgift för varje händelse.